BIAS BINDINGS & PIPING    / Bias bindings    / 35 % cotton & 65 % polyester


Your QuestionsYour Questions


© 2021 Epau Nova Bulgaria