/Пластрони

В природата пластрон е долната част от
черупката на костенурките. В текстилната
промишленост пластрон е продукт, който
често само ние можем да изработим така,
че да предизвика доволна усмивка и в
най-изтънчения италиански шивач.

Пластрони

ЗапитванеЗапитване


© 2024 Епо Нова България