/Филцове

След плата и хастара филцът е
материала, по който може да сe
прецени качеството на облеклото
и устойчивостта му във времето.

Филцове

ЗапитванеЗапитване


© 2018 Епо Нова България